HYRJE          Historiku          Revista          Librat          Korespodenca          Foto          Kontaktoni
 

PORTALI I REVISTËS DRITA U HAP ME RASTIN E 100 VJETORIT TË PAVARSISË SË SHQIPËRISË

Clean and Simple

ABF - TRELLEBORG

E falënderoj pamasë ABF-in e qytetit të Trelleborgut për ndihmën financiare që e ka dhënë për të gjitha aktivitetet e Revista Drita.

jQuery Powered

Vijoni me Dritën në FCB

Tani keni mundësi të na vizitoni, të na shkruani dhe në Facebook.

Contuct Us

Komuna e Trelleborgut

Në këtë komunë jetojnë afër 400 shqiptarë, të ardhur që nga viti 1952 e deri më sot. Në fshatin Böste, quhet një vend "Vendi i Princ Vidit".